Gode råd til private udlejere

 • Fremsendelse af lejekontrakt = bindende tilbud!

  Det betragtes som et bindende tilbud fra udlejer til lejer, hvis du fremsender lejer en udfyldt lejekontrakt, hvor lejemålets adresse og lejers navn fremgår. Det anbefales derfor, at der først fremsendes lejekontrakt til lejer, når alle vilkår er diskuteret på plads og begge parter er enige om rammerne for udlejningen.

 • Udlejers sikkerhed – Depositum, Forudbetalt leje og første mds. leje

  Udlejer har ret til at opkræve depositum (op til 3 mdr. husleje), forudbetalt husleje (op til 3 mdr. husleje) samt første måneds husleje, inden lejer flytter ind. Depositum henstår som generel sikkerhed for lejers betalinger og for lejemålets stand, forudbetalt leje bebor lejer op de sidste 1-3 mdr af lejemålet. Udlejer bør opkræve så meget som muligt af disse poster, og de skal alle være betalt i god tid inden lejer flytter ind.

  Husk! Lejer må aldrig få nøgler til lejemålet før disse beløb er betalt og der er underskrevet en lejekontrakt.

 • Altid tidsbegrænset udlejning.

  Udgangspunktet i lejelovene er uopsigelighed for udlejer. Det kræver derfor særlige vilkår i lejekontrakten før udlejer overhovedet kan foretage opsigelse og der kan være supplerende forhold som umuliggør udlejers opsigelse. Derfor anbefaler vi, at udlejer altid foretager tidsbegrænsning af lejemålet. Tidsbegrænsning af lejemål skal være argumenteret i udlejers forhold, argumentation skal fremgå i lejekontraktens særlige vilkår.

 • Den falske 2 års regel.

  Mange udlejere (og lejere) tror, at der ved udlejning af privat bolig findes nogle regler, der gør at lejer står stærkere eller på anden vis får en fortrinsret til lejemålet, hvis lejer har beboet lejemålet i 2 år eller mere. Der er ingen regler herom – udlejning af privat bolig kan ske i 2, 5 eller 15 år uden dette forhold isoleret set, giver lejer mere privilegerede vilkår. Tidsbegrænsning og opsigelse er dog væsentlige forhold som udlejer under alle omstændigheder bør søge rådgivning om.

 • Udlejning er en forretning – og skal behandles derefter.

  Udlejning skal behandles professionelt. Alt for mange udlejere gør sig selv en bjørnetjeneste ved at give lejer en håndsrækning – f.eks. ved at lade lejer flytte ind før der er faldet betaling, ved at acceptere for sen betaling af husleje eller på anden vis ved at gøre lejer tjenester i god tro. Hvis der senere hen bliver problemer med disse forhold, så vil udlejers handlinger blive betragtet som om, at udlejer har accepteret at lejer har udvidede rettigheder. Derfor skal udlejning behandles som en professionel forretning og udlejer anbefales at handle omgående, hvis lejer ikke lever op til sine forpligtelser. Passivitet er en dræber.

 • Indflytning

  Lejers indflytning og overdragelse af lejemålet til lejer, er et kritisk tidspunkt i enhver udlejning. Vær sikker på, at der foretages aflæsning af målere, der bliver udarbejdet indflytningsrapport, at der tages billeder af lejemålet, indvendig og udvendig samt at du har gennemlæst vores Guide til lejers indflytning!